Noul sistem Bonus / Malus pentru RCA

Sistemul bonus-malus, în funcție de care șoferii pot fi penalizați sau recompensați financiar la înnoirea contractului obligatoriu de asigurare de răspundere civilă auto (RCA), va fi echilibrat efectiv în următoarele zile. Astfel, dacă sunt recompensați, conducătorii auto se vor bucura de o reducere a prețului asigurării de maximum 32%, iar dacă sunt penalizați, aceștia vor suporta o majorare maximă tot de 32%. Regulile vechi stabileau procente maxime mult mai mari, dar și dezechilibrate: 50% la reducere și 100% la penalizare.

Echilibrarea sistemului bonus-malus, în baza căruia șoferii se pot bucura de reducerea prețului asigurării RCA sau pot suporta o majorare a acestuia, a fost stabilită pe 19 septembrie. La acea dată a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie.

Concret, actul normativ prevede că „numărul claselor de bonus/malus trebuie să fie egal, iar coeficienții de calculație pentru majorare (malus) sau diminuare (bonus) vor avea valori procentuale egale. Sistemul bonus/malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus și 8 clase de malus”.

Totuși, pentru a se putea aplica efectiv, noua dispoziție avea nevoie de reglementarea exactă a claselor de bonus-malus și a coeficienților de reducere sau majorare a prețului asigurării RCA. Astfel, acestea sunt incluse în Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 39/2016 privind asigurările auto din România, ce va intra în vigoare pe 23 decembrie.

Plecând de la faptul că unui asigurat nou (fără istoric în asigurare) i se atribuie automat clasa B0 (care are un coeficient de 100%, aplicat primei de asigurare), regulile ASF prevăd că vor exista opt clase de bonus (B1-B8) și opt clase de malus (M1-M8). Mai precis, un șofer va putea să fie recompensat cu o reducere a prețului asigurării RCA de cel mult 32% sau va putea să fie penalizat cu o majorare maximă tot de 32%, așa cum puteți vedea în tabelul de mai jos.

Înainte de introducerea ideii de echilibru între clasele de bonus și cele de malus, vechea reglementare stabilea tot opt clase de malus, dar 14 clase de bonus. Totodată, recompensarea unui șofer neimplicat în evenimente rutiere în anii anteriori se putea traduce prin reducerea primei de asugurare cu până la 50%, iar penalizarea – prin majorarea tarifului cu până la 100%.

Sistemul bonus-malus, bazat pe numărul de daune provocate în accidente

Aplicarea sistemului bonus-malus se va face la fel ca până acum, adică prin luarea în considerare a daunelor produse în accidentele auto, de către asigurat, în anul calendaristic anterior datei la care este emis contractul RCA.

„Reducerea sau majorarea stabilită conform sistemului bonus-malus se aplică tarifelor practicate de către asigurătorul RCA la care potențialul asigurat urmează să încheie contractul RCA. Perioada de referință este anul calendaristic anterior datei de emitere a contractului RCA. În cazul contractelor RCA încheiate fără continuitatea valabilității perioadei de asigurare, calcularea noii clase de bonus-malus are în vedere și eventualele daune înregistrate în anii anteriori pentru care nu s-a aplicat malus”, este lămurit în Norma ASF nr. 39/2016.

Concret, pe de o parte, aplicarea unui bonus se va face dacă nu se înregistrează daune plătite în perioada de referință. Pe de altă parte, ca să poată aplica un malus, asigurătorul RCA va lua în calcul evenimentele rutiere pentru care se plătește o daună în perioada de referință, dacă acestea s-au produs din vina asiguratului (fie că responsabilitatea este totală sau parțială).

„Dacă în perioada de referință este înregistrată o daună plătită, asigurații sunt penalizați prin reducerea clasei de bonus în cazul în care asigurații beneficiază de clasele B1-B8 și aplicarea clasei de malus în cazul în care asigurații beneficiază de clasele B0 și M1-M8”, scrie în actul normativ ce se va aplica din 23 decembrie. Mai exact, reducerea clasei de bonus sau aplicarea clasei de malus se va face astfel:

  • două clase pentru fiecare daună materială;
  • patru clase pentru două sau mai multe daune materiale;
  • șase clase pentru daunele care conțin și despăgubiri pentru vătămarea sănătății și a integrității corporale ori pentru deces.

Atenție! Pentru menținerea clasei bonus-malus, OUG nr. 54/2016 prevede că asiguratul și asigurătorul RCA pot stabili prin contract posibilitatea de a răscumpăra daunele. Cu alte cuvinte, asiguratul plătește dauna provocată într-un accident auto și își păstrează clasa bonus-malus pe care o are. Aceasta este, de asemenea, una dintre noutățile actualului cadru legal RCA.

Contractul RCA se poate încheia chiar și pentru o lună

Contractul RCA poate fi încheiat, conform ordonanței amintite, pentru o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcție de cum decide asiguratul. Vechile prevederi nu erau la fel de permisive, în sensul că existau doar două opțiuni: fie se încheia o poliță pe șase luni, fie se încheia una pe 12 luni.

Totodată, spre deosebire de dispozițiile anterioare, plata tarifului RCA se poate face și în rate, nu doar integral. „Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat și asigurătorul RCA; contractul RCA produce efecte și în cazul în care rata primei de asigurare nu a fost plătită la termenul convenit între asigurat/contractant/utilizator și asigurătorul RCA, dacă asigurătorul RCA nu și-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA”, este punctat în OUG nr. 54/2016.

Bine de știut este că persoanele asigurate pot să ceară suspendarea contractului RCA, atunci când dreptul de circulație al mașinii este suspendat în baza legii sau atunci când aceasta este imobilizată. În ambele cazuri, proprietarul trebuie să țină automobilul într-un spațiu privat, în afara domeniului public. Procedura exactă referitoare la suspendarea asigurării va trebui reglementată printr-un ordin distinct al ASF, al Ministerului Internelor și al Ministerului Transporturilor.

(sursa: avocatnet.ro)